Photo of teacher

Nguyễn Xuân Ba

Web Developer & Giảng viên tại Techmaster

Học vấn

Cử nhân - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chuyên ngành: Tin học ứng dụng

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

React, Vue, NodeJS

Python, Django, Pandas

MySQL, MongoDB, Redis

Figma

Công tác

Vccorp01/2018 - 08/2018

  • Web Developer - Thiết kế và phát triển các sản phẩm báo điện tử online

SSI 9/2018 - 5/2019

  • Web Developer - Phát triển ứng dụng bảng giá chứng khoán

Techmaster 6/2019 - Hiện tại

  • Giảng viên các khoá học Web, ReactJS, Python, ... và Tham gia đào tạo các lớp dành cho doanh nghiệp như OneMount, BnD, Paditech, ...

Techmaster 6/2019 - Hiện tại

  • Web Developer - Phát triển và duy trì hệ thống đào tạo trực tuyến micro-learning