Photo of teacher

Đặng Hải Lộc

Fullstack Developer & Product Manager

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Python + Django

React + NodeJS

Product Manager

Writing

Video Making

Công tác

Chợ mua bán bài viết bằng NFTs ContentBid9/2021 - đến nay

  • Product Manager & Contract Developer

Ứng dụng đọc tin kiếm tiền VnAlert (read to earn) 12/2021 - đến nay

  • Product Manager & Contract Developer

Ứng dụng Theo dõi và Cảnh báo thông tin VnAlert7/2019 - đến nay

  • Product Manager & Backend Developer

Website kết nối thông tin cứu nạn theo mô hình crowdsource (Cứu Hộ Miền Trung)10/2020 - 11/2020

  • Founder & Backend Developer

Bộ quét Đọc báo & website Theo Dõi Báo chí2/2018 - 12/2019

  • Founder & Developer

Ban Thời sự - Đài Truyền hình Hải Phòng1/2017 - 6/2019

  • Phóng viên, Biên tập viên

Kênh VTV5, VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam6/2012 - 12/2016

  • Phóng viên, Biên tập viên mảng công nghệ